Pardavimo ir grąžinimo sąlygos

1. Internetinės parduotuvės https://cbditaly.lt/ savininkas yra UAB HAZELIS,
Kaunas, Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas, Lietuva. Pardavimo sutarties
galiojimas, informacija apie prekę ir kainą
2. Pardavimo sąlygos galioja tarp https://cbditaly.LT/ (toliau Internetinė
parduotuvė) ir klientų (toliau Klientas), dėl teisių ir pareigų, kylančių įsigyjant prekes.
3. Pardavimo sąlygos taikomos perkant prekes iš Internetinės parduotuvės.
4. Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių kainos nurodytos prie prekių. Į kainą įskaičiuotas mokestis už prekių pristatymą.
5. Mokestis už prekių pristatymą priklauso nuo Kliento buvimo vietos ir pristatymo būdo. Pristatymo mokestis nurodomas pateikiant užsakymą.
6. Informacija apie prekes pateikiama Internetinėje parduotuvėje tiesiai prie prekių.
7. Internetinė parduotuvė pasilieka teisę keisti pardavimo sąlygas ir pardavimo kainas. Šie pakeitimai bus iškart matomi parduotuvės puslapyje.
Užsakymas
8. Norėdami užsisakyti prekes, turite įdėti norimas prekes į pirkinių krepšelį. Norėdami užpildyti užsakymą, turite užpildyti reikiamus duomenų laukus ir pasirinkti tinkamą prekės pristatymo būdą. Tada ekrane rodoma mokesčio suma, kurią galima sumokėti banko nuoroda ar kitu mokėjimo sprendimu.
9. Sutartis įsigalioja nuo mokėtinos sumos gavimo į Internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą.
10. Jeigu užsakytos prekės negali būti pristatytos dėl prekės trūkumo ar dėl kitos priežasties, Klientas apie tai bus kuo greičiau informuotas ir sumokėti pinigai (įskaitant prekių pristatymo išlaidas) grąžinami ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo išsiuntimo.
Kainos
11. Internetinė parduotuvė pasilieka teisę koreguoti kainas. Jei Klientas užsakymą pateikė iki kainų pakeitimų įsigaliojimo, jam taikoma ta prekių kaina, kuri buvo nurodyta sąskaitos faktūros pateikimo metu. Klientas neturi teisės reikalauti atlyginti skirtumą.
Pristatymas
12. Prekių siuntimo išlaidas apmoka Klientas, o atitinkama kainos informacija pateikiama prie pristatymo būdo.
13. Vietinės siuntos Lietuvoje paprastai pasiekia Kliento nurodytą paskirties vietą per 2-3 darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo. Pristatymas už Lietuvos ribų užtrunka 7-10 kalendorinių dienų.
Atsakomybė ir nenumatytos aplinkybės
14. Internetinė parduotuvė neatsako už pirkėjui padarytą žalą arba už prekės pristatymo vėlavimą, jeigu žala ar prekės pristatymo vėlavimą lėmė aplinkybės, už kurias parduotuvė neatsako, negali numatyti ir užkirsti tam kelio.
Teisė atsisakyti užsakymo
15. Prekėms, įsigytoms iš https://cbditaly.lt/ internetinės parduotuvės, galioja Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta garantija ir grąžinimo tvarka.
Pagal
Prievolių teisės § 56 įstatymą įsigytoms prekėms taikoma 14 dienų grąžinimo teisė nuo prekės gavimo. Atsisakymo teisė negali būti taikoma, jei pirkėjas yra juridinis asmuo.
16. Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, nepažeistos ir originalioje pakuotėje. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka klientas, nebent grąžinimo priežastis yra neatitikimas to, kas buvo užsakyta, arba specifiška pakuotė yra grąžinama pakartotiniui panaudojimui.
17. Jeigu, savybėms ir veikimui patikrinti, prekės buvo naudojamos ne pagal tiems produktams numatytą paskirtį arba jos turi naudojimo/ nusidėvėjimo žymių, Internetinė parduotuvė turi teisę sumažinti grąžinamą mokestį pagal įvertintą prekių vertės sumažėjimą.
18. Apie norą grąžinti prekes klientas turi pranešti per 14 dienų nuo prekių gavimo, parašydamas laisvos formos pareiškimą elektroninio pašto adresu
sales@cbditaly.LT Pareiškime turi būti nurodytas kliento vardas, pavardė, prekės pavadinimas ir užsakymo numeris.
19. Pinigai už grąžintas prekes Klientui bus grąžinti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo užsakymą atšaukti.
20. Klientas privalo grąžinti prekes per 14 dienų nuo prašymo pateikimo arba pateikti įrodymą, kad per minėtą laikotarpį perdavė prekes prekių vežėjui.
21. Internetinė parduotuvė gali atsisakyti grąžinti pinigus, kol negavo prekės, kuri buvo užsakyta, arba kol pirkėjas nepateikė įrodymų, kad prekę grąžino, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.
22. Jeigu pirkėjas aiškiai pasirinko kitą nei Internetinės parduotuvės siūlomą pigiausią standartinį pristatymo būdą, Internetinė parduotuvė neprivalo vartotojui grąžinti išlaidų, viršijančių su standartiniu pristatymo būdu susijusias išlaidas.
23. Greitai gendantys produktai ir produktai, kurių galiojimo laikas pasibaigęs, negali būti grąžinami.
24. Internetinė parduotuvė turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sandorio ir reikalauti iš Kliento grąžinti prekes, jeigu prekių kaina internetinėje parduotuvėje dėl klaidos yra pažymėta žymiai mažesnė už prekės rinkos kainą.
Papildomos sąlygos
25. Internetinė parduotuvė neatsako už trūkumus, atsiradusius po prekių
perdavimo Klientui.
26. Jeigu Internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės turi trūkumų, už kuriuos atsakinga Internetinė parduotuvė, Internetinė parduotuvė nekokybiškas prekes pataisys arba pakeis. Jei prekių pataisyti ar pakeisti nėra galimybės, Internetinė parduotuvė grąžins Klientui visus su pirkimo-pardavimo sutartimi susijusius mokesčius.
27. Internetinė parduotuvė į vartotojo skundą atsako raštu arba į rašytinę formą išverčiamu būdu per 15 dienų.
Tiesioginė rinkodara ir asmens duomenų tvarkymas
28. Internetinė parduotuvė Kliento įvestus asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, el. pašto adresą, banko rekvizitus) naudoja tik užsakymo vykdymui ir prekių išsiuntimui Klientui. Internetinė parduotuvė perduoda asmens duomenis transporto paslaugą teikiančiai įmonei, kad galėtų pristatyti prekes.
29. Internetinė parduotuvė siųs naujienlaiškius ir pasiūlymus Kliento elektroninio pašto adresu tik tuo atveju, jei Klientas pareiškė tam norą, įvesdamas elektroninio pašto adresą svetainėje ir nurodydamas pageidavimą gauti tiesioginius pašto pranešimus.
30. Pirkėjas turi galimybę bet kada atsisakyti pasiūlymų ir naujienlaiškių, siunčiamų el. paštu, apie tai pranešdamas mums el. paštu arba vadovaudamasis instrukcijomis el. laiške su pasiūlymais.
Ginčų sprendimas
31. Jei Klientas turi nusiskundimų dėl Internetinės parduotuvės, juos turi siųsti elektroninio pašto adresu sales@cbditaly.LT
32. Ginčus ir nesutarimus, kylančius dėl šių sąlygų, šalys sprendžia derybų keliu. Šalims nepavykus ginčų ir nesutarimų, kylančių iš sutarties, išspręsti derybomis, abi šalys turi teisę dėl savo teisių gynimo kreiptis į Vartotojų teisių apsaugos tarybą arba teismą.
PRIVATUMO POLITIKA
Europos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis, taip pat dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (nuo šiol BDAR), numato asmenų ir kitų subjektų apsaugą, susijusią su duomenis perdirbančiu personalu.
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Duomenų valdytojas: CBDITALY.LT – UAB HAZELIS, Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas. Savininko elektroninio pašto adresas: sales@cbditaly.lt
ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIS: Asmens duomenis, kuriuos CBDITALY.LT su
vienu akcininku turės, tiesiogiai renka suinteresuotoji šalis pildydama šią formą / formą.
DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS:
Jūsų duomenų, surinktų ir saugomų, susijusių su šios formos sudarymu,
tvarkymas turi jūsų sutikimą kaip teisinį pagrindą ir yra vykdomas šiais tikslais:
atsakyti į prašymus pateikti informaciją, siunčiamus naudojant formą, teikti pagalbos ir palaikymo paslaugas, užsiprenumeruoti naujienlaiškį, siųsti mokymus, informacinius ir komercinius pranešimus, valdyti komercinės priklausomybės veiklą.
DUOMENŲ GAVĖJAI:
Neviršijant nurodytų duomenų tvarkymo tikslų, jūsų duomenys nebus atskleisti trečiosioms šalims, nebent bus aiškus prašymas.LAIKYMO LAIKOTARPIAI:
Surinkti duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei bus pasiekti tikslai, dėl kurių jie tvarkomi (išsaugojimo ribojimo principas, BDAR 5 str.) arba įstatymų nustatytais terminais. Periodiškai tikrinama, ar saugomi duomenys yra pasenę, atsižvelgiant į tikslus, kuriems jie buvo surinkti.
SUINTERESUOTOS ŠALIES TEISĖS: Suinteresuotas asmuo visada turi teisę
prašyti Duomenų valdytojo susipažinti su Jūsų duomenimis, juos ištaisyti ar
panaikinti, apriboti tvarkymą arba nesutikti su tvarkymu, prašyti duomenų
perkeliamumo, atšaukti sutikimą tvarkyti. pareikšdamas šias ir kitas BDAR
suteiktas teises paprastu pranešimu Duomenų valdytojui. Suinteresuota šalis taip pat gali pateikti skundą priežiūros institucijai.
PRIVALOMAS AR TRŪKSTAMAS DUOMENŲ TEIKIMAS:
Informuojame, kad kai kuriuose laukeliuose duomenų pateikimas yra neprivalomas, o kitų (pažymėtų žvaigždute) – privalomas, o nepateikus privalomų duomenų formos NEIŠSIUNČIAMOS.
SUTIKIMAS PRIVALOMAS
Sutikimo dėl duomenų tvarkymo pateikimas naudojant specialų varnelę yra neprivalomas, tačiau būtinas norint toliau siųsti formą.
DUOMENŲ APDOROJIMO METODAI:
Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis aukščiau nurodytų teisės aktų ir konfidencialumo įsipareigojimų, kurie galioja Duomenų valdytojo veiklai.
Duomenys bus tvarkomi tiek IT priemonėmis, tiek popieriuje ir bet kokios kitos rūšies tinkamoje laikmenoje, laikantis atitinkamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, numatytų BDAR.

lt_LT
Open chat
Sveiki, mes esame CBDITALY :) , visi nauji klientai gauna NEMOKAMAI AK47 THCP PRE ROLLED su pirmuoju užsakymu virš 50 €
Parašyk jei nori!